Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Øernes Autisme Tilbud Petersdal

                                                                                                        Information til forældre og pårørende i forbindelse med Corona virus

Nyhed 10-07-2020

Nu kan man igen få besøg som normalt på Petersdal

Regeringen har meldt følgende ud;

”Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet ophæves den 24. juni 2020. Dette er ensbetydende med, at besøg igen fra dette tidspunkt som udgangspunkt kan ske som normalt på sociale tilbud, og at der således ikke i udgangspunktet gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg.

Selvom muligheden for besøg på denne måde normaliseres, er det dog fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19), herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Når muligheden for besøg på sociale tilbud normaliseres som det overordnede udgangspunkt, er det meget vigtigt, at det fortsat er muligt konkret og lokalt at skærme og beskytte fysisk svage beboere. Derfor indføres der samtidig regler, som giver ledelsen på sociale tilbud mulighed for lokalt at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddet, når visse nærmere betingelser er opfyldt.Hvis ledelsen på dit tilbud beslutter, at besøg ikke kan ske, kan du alligevel få besøg, hvis du er:

·​over 18 år og har et helt særligt behov, f.eks. hvis du er kritisk syg

·​over 18 år men ikke har et helt særligt behov. Her kan du stadigvæk få besøg af 1-2 faste besøgspersoner blandt dine nære pårørende

·​under 18 år. Her kan du få besøg af dine forældre eller andre nære pårørende jf. samværs aftaler med kommunen”

Disse regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbuddet m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19).

Husk stadig de generelle råd for at undgå smitte:

• Hold afstand

• Undgå håndtryk, kindkys og kram

• Vask hænder ofte eller brug håndsprit

• Host og nys i dit ærme

• Vær opmærksom på rengøring – både i værelse og på fællesarealer

På Petersdal følger vi til enhver tid anbefalinger fra sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerhede.

Vi holder os hele tiden informeret om nye retningslinjer og har fortsat indsat ekstra indsats i forhold til rengøring, afspritning og beredskabsplaner hvis der skulle ske smitte. Petersdal har fortsat ikke haft smitte, hvilket vi er glade for både i forhold til vores personale, beboere og pårørende så vi kan beskytte alle bedst muligt.

Med venlig hilsen

Helle Johansen

Nyhed - 18.5.2020

Nu åbnes der for besøg på Petersdal

Voksne beboere ​kan modtage besøg af 1-2 faste besøgs personer blandt de nærmeste pårørende.

Nu er der som noget nyt åbnet mulighed for at besøg kan ske på Petersdals udendørs arealer efter aftale.

Alle besøg aftales med afdelingslederne. I samarbejde tilrettelægges og aftales tid, sted og form for besøg.

Beboere med egen indgang fra ude arealer kan modtage besøg indendørs,

men må ikke komme i afdelingens fælles arealer.

For alle besøg udendørs og indendørs gælder sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og god hygiejne.

Børn som ikke kan komme på samvær hjemme, har mulighed for samvær med forældre på Petersdal efter aftale.  

Børns samvær med forældre aftales og planlægges individuelt med afdelingslederne i hvert enkelt tilfælde.

Tvivls spørgsmål omkring de nye retningslinjer kan stilles til: Souschef Henrik Volmer tlf. 22 34 88 08.

Med venlig hilsen

HenrikVolmer  

Vi vil gerne takke alle forældre for et positivt og hjælpsomt samarbejde omkring vores fælles COVID-19 udfordringer.

​​

På Petersdal følger vi til enhver tid anbefalinger fra sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerhede. 

Vi holder os hele tiden informeret om nye retningslinjer.

Helt konkret betyder det, at vi på Petersdal har lavet forebyggende procedurer for personalet samt ændringer i børnene og de unges hverdag.

Vi har på hver enkelt afdeling sørget for ekstra rengøring af gelænder, dørgreb, flader m.m.

Der er sat ekstra beholdere op med håndsprit ved hovedindgange. Vejledning fra sundhedsstyrelsen er sat op rundt omkring i husene.

Alle kurser og personalemøder er aflyst.

STU og dagtilbud er lukket ned og personalet indgår i stedet i vagtplanerne på afdelingerne. Aflastningstilbuddet på Skovledsvej holdes åbent med et nødberedskab.

På afdelingerne bliver der lavet en nød vagtplan, som sikrer at alle børn-og unge bliver passet forsvarligt. Det betyder at alle ansatte får lavet om i deres vagtplaner, så døgnet kan dækkes på bedste måde.

Petersdal har fået påbud om at lukke for besøgende på vores afdelinger.

Kommunerne Petersdal samarbejder med anbefaler at samvær midlertidigt aflyses, som forebyggende begrænsning af smitterisiko.

Vi undgår unødig færden ”ud af huset” og planlægger at færdes i naturen.

Hvis man som pårørende ønsker at fastholde eller ændre i samværs aftaler, drøftes- og aftales det i hvert enkelt tilfælde med afdelingslederen og evt. sagsbehandler.

Vi forventer at forældre selvfølgelig følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, hvis de har deres barn- eller unge på hjemme samvær.

På Petersdal er vi meget opmærksomme på at medarbejdere ikke møder på arbejde med symptomer der ligner COVID-19 virus. Vi har herudover udarbejdet beredskabsplaner og er i tæt dialog med Styrelsen for patientsikkerheds ”hotline”.

Som udgangspunkt er alle børnene og de unge på Petersdal stadig sunde og raske. Det vil vi

gøre det bedste for at de bliver ved med at være.

Personalet knokler og yder en ekstra indsats for at få børnenes / de unges hverdage til at fungere nu hvor skoler- og dagtilbud er lukkede. Alle personaler gør deres bedste for alt bliver så trygt som muligt, selvom der sker ændringer i hverdagen.

Man er som altid velkommen til at kontakte afdelingsledere eller undertegnede ved spørgsmål.

Med venlig hilsen

Annie

I kan læse mere om Corona situationen på Vordingborg Kommunes hjemmeside

https://vordingborg.dk/kommunen/coronavirus-situationen

S/I Petersdal

Ønsker du at blive kontaktet?

Udfyld denne kontaktformular så ringer vi dig op hurtigst muligt.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt