Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Øernes Autisme Tilbud Petersdal

                                                                                                        Information til forældre og pårørende i forbindelse med Corona virus

​​

​​Vi vil gerne takke alle forældre for et positivt og hjælpsomt samarbejde omkring vores fælles COVID-19 udfordringer.

​​

På Petersdal følger vi til enhver tid anbefalinger fra sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerhede. 

Vi holder os hele tiden informeret om nye retningslinjer.

Helt konkret betyder det, at vi på Petersdal har lavet forebyggende procedurer for personalet samt ændringer i børnene og de unges hverdag.

Vi har på hver enkelt afdeling sørget for ekstra rengøring af gelænder, dørgreb, flader m.m.

Der er sat ekstra beholdere op med håndsprit ved hovedindgange. Vejledning fra sundhedsstyrelsen er sat op rundt omkring i husene.

Alle kurser og personalemøder er aflyst.

STU og dagtilbud er lukket ned og personalet indgår i stedet i vagtplanerne på afdelingerne. Aflastningstilbuddet på Skovledsvej holdes åbent med et nødberedskab.

På afdelingerne bliver der lavet en nød vagtplan, som sikrer at alle børn-og unge bliver passet forsvarligt. Det betyder at alle ansatte får lavet om i deres vagtplaner, så døgnet kan dækkes på bedste måde.

Petersdal har fået påbud om at lukke for besøgende på vores afdelinger.

Kommunerne Petersdal samarbejder med anbefaler at samvær midlertidigt aflyses, som forebyggende begrænsning af smitterisiko.

Vi undgår unødig færden ”ud af huset” og planlægger at færdes i naturen.

Hvis man som pårørende ønsker at fastholde eller ændre i samværs aftaler, drøftes- og aftales det i hvert enkelt tilfælde med afdelingslederen og evt. sagsbehandler.

Vi forventer at forældre selvfølgelig følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, hvis de har deres barn- eller unge på hjemme samvær.

På Petersdal er vi meget opmærksomme på at medarbejdere ikke møder på arbejde med symptomer der ligner COVID-19 virus. Vi har herudover udarbejdet beredskabsplaner og er i tæt dialog med Styrelsen for patientsikkerheds ”hotline”.

Som udgangspunkt er alle børnene og de unge på Petersdal stadig sunde og raske. Det vil vi

gøre det bedste for at de bliver ved med at være.

Personalet knokler og yder en ekstra indsats for at få børnenes / de unges hverdage til at fungere nu hvor skoler- og dagtilbud er lukkede. Alle personaler gør deres bedste for alt bliver så trygt som muligt, selvom der sker ændringer i hverdagen.

Man er som altid velkommen til at kontakte afdelingsledere eller undertegnede ved spørgsmål.

Med venlig hilsen

Annie

I kan læse mere om Corona situationen på Vordingborg Kommunes hjemmeside

https://vordingborg.dk/kommunen/coronavirus-situationen

S/I Petersdal

Ønsker du at blive kontaktet?

Udfyld denne kontaktformular så ringer vi dig op hurtigst muligt.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt