Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dagtilbud​

​Petersdal Aktivitets- og samværstilbud (også kaldet dagtilbud) er et tilbud til unge mennesker med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum (ASF).

​​​

Dagtilbuddet er et særligt tilrettelagt tilbud, der tager udgangspunkt den enkeltes egne behov og med fokus på områder der gør sig gældende i et ungdomsliv.

​Formål.

​​​Formålet med Petersdal aktivitets- og samværstilbud er at opretholde og skabe en forbedring af de unges personlige færdigheder. At skabe en rytme hvor det er naturligt at komme hjemmefra og deltage i aktiviteter.

​​

​Der vil blive taget udgangspunkt i at fremme den unges selvstændighed, at give dem mulighed for at være aktivt deltagende i at skabe større indflydelse på eget liv.

​​​​​

Antal timer i tilbuddet.

​​​Et aktivitets og samværstilbud indeholder minimum 1300 timer årligt.

​Der er lukket i weekender og helligdage.

​Tilbuddet holder fast lukket to uger i sommerferien.

​​​​​

Målgruppen.

​​​Målgruppen er unge fra 16 år med en Autisme Spektrum forstyrrelse. Som udgangspunkt kan vi optage unge der er moderat fungerende og som befinder sig på et tidligt udviklingstrin.

​Vi kan modtage unge som på baggrund af deres forstyrrelse også oplever en negativ/uhensigtsmæssig adfærd der kan skabe problemer i hverdagen.

​Aktivitets og samværstilbuddet er et særligt tilbud til unge med ASF. Dagligdagen tager udgangspunkt i de tre grundlæggende problematikker der er ved denne funktionsnedsættelse I (i fagsprog kaldet triaden).

 • ​​Afvigelser med socialt samspil.
 • Afvigelser med kommunikation.
 • Afvigelser med social forestillingsevne.

​​​​Tilbuddet henvender sig til unge med ASF, men det er vigtigt at understrege at der vil være store variationer i gruppen af unge.

ASF kan optræde sammen med andre handicaps, sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

Der vil være stor forskel på hvorledes de unges adfærd fremtræder.

​​​

Derudover skal der tages hensyn til den unges behov for pleje og omsorg.

​​​​​

Rammer.

​​​

Petersdal aktivitets- og samværstilbud foregår i et lille, roligt og trygt miljø, der er plads til 6 unge og som følge af det er der mulighed for at skabe de rigtige ramme som denne gruppe unge ofte har brug for.

​​

 • ​Der er få genkendelige voksne omkring dem.
 • Der er få genkendelige unge og de lærer hinandens ”uro” at kende og de lærer at forholde sig til det.
 • Der er en konkret struktur plan for den enkelte unge.
 • Der er en fælles struktur og rytme for hele tilbuddet.
 • Der er en øget mulighed for at fungere bedre socialt og at lære de værktøjer man som ung med autisme kan bruge når de er sammen med andre mennesker.
 • Der er mulighed for relations samspil med de andre unge i spontant opstået situationer og der er i fast planlagte aktiviteter.
 • Der er mulighed for at trække sig til en ”pause” i et alene rum, når de ydre forstyrrelser bliver for store.
 • Der er mulighed for 1:1 støtte til planlagte aktiviteter.

Tilbuddet er med til at give de unge en aktiv dagligdag i livet.​

Tilbuddet skaber genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen der er med til at øge de unges tryghed og som følge af det deres lyst og evne til at tillære sig nye færdigheder.

​​

Der er fokus på en helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte unge. Som tidligere nævnt arbejdes der fast med de tre grundproblematikker der forekommer ved Autisme Spektrums Forstyrrelser.

​​

Indhold.

​​​Alle unge har en individuel struktur plan, der er tilrettelagt ud fra den enkelte unges behov. Vi tager udgangspunkt i kvalifikationer, interesser og hvilket udviklingsstadie den unge er på.

​Hverdagen bliver beskrevet ved hjælp af dagsskemaer med udgangspunkt i visuelle redskaber som piktogrammer, fotos, tekst m.m.

​​Kommunikation og socialt samspil.

​​​Kommunikation er en af de største problematikker når man er ung med ASF. Kommunikation er en afgørende faktor for vores relation til andre mennesker og dermed vores evne til at kunne fungere socialt.

​Den unge har generelt svært ved at forstå hvilket formål kommunikation har, de har svært ved at tolke og forstå andres kommunikation, verbalt som nonverbalt.

Det handler om en basal forståelse af sociale signaler, aflæsning af ansigtsmimik, blik og gestus, samt afkodning af sprog som en del af det sociale samspil og kommunikation,

Mange adfærdsproblemer kan forklares ved, at den unge ikke kan gøre sig forståelig eller ikke forstår sine omgivelser, fordi der ikke bliver anvendt den rette kommunikationsform.

Fravær af den rette kommunikationsform kan stresse personen og fx medføre angst eller aggressiv adfærd.

Kommunikation er et af vores største fokus områder i dagligdagen. Vi arbejder konkret og visuelt i vores kommunikations form til den unge.

Vi arbejder på at give den unge egne kommunikations midler for at give udtryk for egne behov og følelser. Dette skal være medvirkende i at mindske uhensigtsmæssig adfærd.

​Indhold.

​​​Obligatorisk i tilbuddet:

 • ​​​Kommunikation.
 • Selvforståelse.
 • Bevægelse.
 • Dagligdags opgaver.

​​​​

Med udgangspunkt i den unges motivation og behov kan der tilbydes:

 • ​​​Musik.
 • Rytmik.
 • Male værksted.
 • Kreativ værksted.
 • Madlavning.
 • Have.
 • Computer.
 • Koncentrations opgaver.

​​​

For at øge motivationen og lysten hos de unge, tager vi udgangspunkt i den unges egne interesser.

Denne gruppe unge har ofte svært ved at holde fokus og koncentrationen over længere tid. Det er vigtigt at deres dagligdag indeholder høj motiverende aktiviteter for derfor at højne lysten til at arbejde med de aktiviteter der ikke er som højeste prioritet.

​​Vi har faste traditioner i løbet af året.

 • ​Fødselsdage.
 • Højtidsfester.
 • Sommerfest.

​​Alle unge deltager i forberedelserne til fælles arrangementer.

​​​​

​Stress påvirkninger.

​​​Det er vigtigt at nævne at de unge med ASF er udsat for mange stress påvirkninger i løbet af en dag og de kan have vanskeligt ved at håndtere det hensigtsmæssigt. De kan reagere fysisk og psykisk på dette. Som en del af tilbuddet er vi opmærksomme på dette og vi forsøger at skabe de nødvendige rammer og plads for de unge.

Vi forsøger at finde årsagerne til stresspåvirkningerne og gennem pædagogisk vej skabe strategier der reducerer stress påvirkningerne. Vi kan forsøge at skabe strategier der er en hjælp for den unge selv og omgivelserne.

​​

​​​Arbejdsmetoder.

​​Autisme og arbejdsmetoder.

​Der vil blive arbejdet med metoder der gør sig gældende inden for arbejdet med børn/voksne med autisme spektrums forstyrrelser.

​​​

Som udgangspunkt gør vi brug af TEACCH metoden, som tager udgangspunkt i et menneskesyn omkring autisme, der respekterer individet og acceptere tilstanden. Det betyder at man tager udgangspunkt i den enkelte unge og deres muligheder for udvikling. Igennem TEACCH bruges der en række kommunikations- og forståelsesfremmende strategier i form af visualisering og konkretisering.

​​​

Herudover vil vi bruge redskaber der er med til at fremme kommunikationen (PECS) og redskaber der er med til at fremme selvforståelse, ved hjælp af sociale historier, tegneserie samtaler, KAT kassen m.m. alle redskaber der er med til at give mere ro og tryghed i hverdagen og dermed øget mulighed for positiv udvikling.

​​​

Personale.

​​​Personale og omgivelserne.

Det kræver forudsætninger fra personalet og omgivelserne ved dagtilbuddet at i mødekomme unge med ASF særlige behov. For at skabe den største harmoni er det nødvendigt med en stor viden omkring autisme spektrums forstyrrelser og for at skabe en fælles holdning.

​​​

At være medarbejder kræver:

 • ​At have et positivt menneske syn.
 • At besidde empati.
 • At have viden/handicapforståelse.
 • At forstå vigtigheden i at have fælles viden og holdning omkring børnene.
 • At kunne se mulighederne for den enkelte unge frem for begrænsninger.

​​

​Som medarbejder er det vigtigt at kunne give og modtage supervision. Det er vigtigt at kunne diskutere de pædagogiske arbejdsredskaber og at kunne omsætte dem til praksis – at arbejde konstruktivt og kunne arbejde fremadrettet.

Det er vigtigt at have forståelse for hver enkelte medarbejders kompetencer og brugen heraf. Det er vigtigt at kunne arbejde individuelt med det fælles mål for øje.

​​

​Det handler om et ønske om engageret medarbejdere med lyst til at lære.

​​​​​

Forældre.

​I dagtilbudet er det vigtigt med et godt forældresamarbejde, da det altid er forældrene der kender deres børn bedst og er i besiddelse af en særlig viden omkring den unge. Det er vigtigt for os at gøre brug af forældrenes viden og ikke mindst at skabe en forståelse for hvad det er at deres søn/datter kan og skal kunne i fremtiden.

​​​

At være ung handler også om en frigørelse fra forældrene, dette kan kræve hjælp til den unge, men også til forældrene. Det kræver samarbejde fra dagtilbudet og i hjemmet. Der skal være en fast struktur omkring information og kommunikation i forhold til forældre samarbejdet.

​​​​​

Fysiske rammer.

​​​Dagtilbuddet Petersdal er beliggende i en storslået ramme- Skolegade 2, Stege på Møn.

Bygningerne er ejet af fonden Petersdal. Dagtilbuddet deler bygning med Petersdal STU ungdomsuddannelse.

Der er separate grupperum og plads til individuelle arbejdspladser. Endvidere er der et stort køkken som deles med ungdomsuddannelsen. Bygningen er omgivet af en gårdhave som der også gøres brug af i dagligdagen. Vi ligger i hjertet af Stege by og derudover er der kort afstand til naturrige områder.

S/I Petersdal

​Grønsundvej 16

4780 Stege

Telefon: 55 37 50 23

E-mail: petersdal@petersdal.dk

Botilbud for unge

Grønsundvej 14
4780 Stege

Botilbud for børn

Grønsundvej 16
4780 Stege

STU og Aflastningstilbud

Skovledsvej 4
4772 Langebæk

Find os på

Tilbudsportalen​