Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bestyrelsen​

Leif Stockholm​   

ls@sopra.dk      

Torben Jensen

Formand

torbentjen@gmail.com

Lars Grønlund

l-g@autismeforening.dk

                      Eva Vikkelsø​

                    Næstformand

                 soev@smilemail.dk

Frank Gyllenborg

fgyllenborg@gmail.com

S/I Petersdal

​Grønsundvej 16

4780 Stege

Telefon: 55 37 50 23

E-mail: petersdal@petersdal.dk

Botilbud for unge

Grønsundvej 14
4780 Stege

Botilbud for børn

Grønsundvej 16
4780 Stege

STU og Aflastningstilbud

Skovledsvej 4
4772 Langebæk

Find os på

Tilbudsportalen​