Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandling og pædagogik​

​Med udgangspunkt i en forståelse af autisme som en neurologisk konstitution med en særlig kultur og dertil hørende kognitiv stil hviler Petersdal på et humanistisk dannelsesideal og har sine rødder i TEACCH konceptet.

​​​

At være barn /ung på Petersdal betyder, at der bliver taget udgangspunkt i den enkelte. Vi er kendt for at have en respektfuld og flexibel tilgang for at få barnet /den unge til at trives.

​Det overordnede mål for børn og unge på Petersdal er social, personlig og faglig udvikling.

For at sikre dette lægger vi os i selen med at skabe tryghed og glæde for den enkelte.

For børn og unge med autisme hænger det sammen med en høj grad af struktur og forudsigelighed.

Vi anvender derfor individuelt tilrettelagte visuelle støtte- og Kommunikationssystemer.

Der er en genkendelig rytme, som følger dagen, ugen og årets gang.

​​

Personalet tilstræber at være tillidsskabende og tage udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle ressourcer og behov og i det som giver barnet glæde og ro til at udvikle sig.

​Vi tilstræber helhed og sammenhæng i børnenes aktiviteter og har et fremtidsperspektiv med idet vi altid har fokus på at børnene / de unge skal opnå størst mulig selvhjulpethed.

Børnene/de unge deltager i dagligdags gøremål, i det omfang de kan.

​​

Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne omkring af/påklædning, hygiejne, m.m. og motiverer dem til at være med til daglige pligter omkring madlavning, borddækning og indkøb.

Normeringen er høj, så vi har mulighed for at støtte det enkelte barn intensivt.

I den udstrækning det er hensigtsmæssigt i forhold til barnet, gør vi brug af aktivitetstilbud udenfor huset, så som svømmehal, ridning, bowling, m.m.

​På Petersdal tror vi på at sund kost gør en forskel, derfor spiser vi fortrinsvis økologisk, har fokus på at undgå tilsætnings- og farvestoffer og benytter os af en række kosttilskud.

​​​​

Forældresamarbejde

​Vi betragter forældre som vigtige resursepersoner der kender og forstår barnet.

Selvom barnet bor på Petersdal, anser vi det for betydningsfuldt at samarbejde med og inddrage forældrene i et fælles afstemt omfang.

​For at sikre forældrene medindflydelse på institutionen, bliver der ud af den samlede forældregruppe, valgt en repræsentant til bestyrelsen.

Der bliver holdt fælles forældremøde i januar, grillfest for forældre og søskende om sommeren.

Der er mulighed for bedsteforældredage og der bliver efter behov holdt konsultation omkring det enkelte barn.

Forældrene inddrages i væsentlige beslutninger og underrettes om ændringer i barnets hverdag.

Man er altid velkommen til at ringe til Petersdal på telefon: 55 37 50 23 og efter aftale, af hensyn til børnegruppen, komme på besøg.

Vi udbyder også kurser for forældre, der kan afhjælpe besværligheder i dagligdagen. Læs mere her.​

​​

S/I Petersdal

​Grønsundvej 16

4780 Stege

Telefon: 55 37 50 23

E-mail: petersdal@petersdal.dk

Botilbud for unge

Grønsundvej 14
4780 Stege

Botilbud for børn

Grønsundvej 16
4780 Stege

STU og Aflastningstilbud

Skovledsvej 4
4772 Langebæk

Find os på

Tilbudsportalen​