Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Aflastning for børn og unge med autisme​

Petersdal tilbyder aflastning i Skovleddet, hvor der er plads til 7 børn i alderen fra 5 år til 18 år. Skovleddet i Stege på Sjælland er et tilbud om aflastning for børn og unge med autisme. Stedet blev etableret i 2016. Vi tilbyder pasning af eget barn på vores botilbud for autister.

Hvad er aflastning?

Aflastning er hvis en familie har et barn med autisme, ADHD, angst eller anden form for diagnose. Så kan barnets familie vælge at anbringe barnet på et botilbud, hvor et professionelt personale tager sig kærligt af barnet og familien får mindsket trykket og besværet, der kan opstå ved at passe et barn med for eksempel autisme.

TEACCH-konceptet er udgangspunktet for aflastning

Vi bruger autismevenlige metoder i hverdagen som for eksempel dagsskemaer, arbejdssystemer og sociale historier. Derudover benytter vi tegneseriesamtaler, KAT-samtaler og plan B-samtaler i vores arbejde omkring aflastning.

Det er afgørende for børnenes trivsel, at vi tager et individuelt afsæt. Det betyder, at vi tilpasser indholdet ud fra det enkelte barns erkendemåde i den tid, hvor barnet opholder sig i vores aflastning.​

​Vores erklærede mål omkring aflastning er at skabe et så konfliktfrit miljø som overhovedet muligt, idet vi er overbeviste om, at trygge børn har de bedste lærings- og udviklingsmuligheder.

Højt informationsniveau mellem alle parter

Vi tilstræber os på at have et tæt samarbejde med de indskrevne børns forældre, skoletilbud og sagsbehandlere med flere, da vi også tror på, at det høje informationsniveau imellem de forskellige miljøer er afgørende for barnets trivsel, når det er i aflastning.

Vores personale bliver løbende uddannet, og vi modtager regelmæssig supervision.

Du kan kontakte os på telefon 55 37 50 23 eller på e-mail petersdal@petersdal.dk, hvis du har et barn med autisme, som behøver aflastning.​

S/I Petersdal

​Grønsundvej 16

4780 Stege

Telefon: 55 37 50 23

E-mail: petersdal@petersdal.dk

Botilbud for unge

Grønsundvej 14
4780 Stege

Botilbud for børn

Grønsundvej 16
4780 Stege

STU og Aflastningstilbud

Skovledsvej 4
4772 Langebæk

Find os på

Tilbudsportalen​